(1)
Syamsuddin, S. PERAN LANSIA DI DALAM KELUARGA: SATU TINJAUAN KONSEPTUAL: Kajian Literatur. INF 2023, 9.